خریدعمده ازکارخانه

مشتریان عزیز:

این قسمت مخصوص فروشگاهها،تعاونی های مصرف وکلیه عزیزانی هست که دستگاه با حداقل تعداد 10عدد رادرخواست دارند.

لطفا اطلاعات و فیلدهای فرم زیر را به صورت کامل ثبت نمایید.

نام ونام خانوادگی
استان
شهرستان
موبایلشماره موبایل خودرابه صورت11رقمی وارد کنید
آدرسآدرس را به صورت کامل وارد نمایید
کدپستی
رنگ سفیدجمع دورنگ سفید ومشکی حداقل10عدد
رنگ مشکیجمع دورنگ سفید ومشکی حداقل10عدد